24-12-15

CLUBREGLEMENT REETSE SPURTERS 1 JANUARI 2016

logo2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT REETSE SPURTERS 2016

 

WIE WORDT CLUBKAMPIOEN?

 

1. de clubleden die in clubkledij deelnemen aan een officieel gereden rit, die gescand zijn bij vertrek en bovendien ¾ van de afstand met de groep afleggen, ontvangen 1 punt.
2. De gids ontvangt één punt EXTRA per rit, met een maximum van 5 punten.
3. Het besturen van de volgwagen bij dagtrippen geldt als deelname.
4. Voor meerdaagse ritten wordt één punt toegekend.

5. De punten uit regel 1, 2, 3 en 4 worden samengeteld. Diegene met het hoogste aantal punten wordt clubkampioen. Bij gelijke stand hebben we 2 of meer kampioenen.
6. een rit wordt erkend als officieel gereden indien de gids(en) aanwezig is/zijn bij het vertrek. Ook indien de rit wordt ingekort omwille van de weersomstandigheden. Minimaal dienen 5 RS de rit te rijden.

 

De gids bereidt de rit voor door, indien mogelijk, een verkenning te doen. Hij/zij zoekt een alternatieve weg bij  grotere wegenwerken. Tijdens de rit leidt hij/zij de groep met de nodige verantwoordelijkheid en meldt op voorhand gevaarlijke plaatsen (kruispunten, bochten, paaltjes,...). De aanwezige bestuursleden helpen hierbij.
De gids zorgt na de rit voor een verslag met minstens: namen van de aanwezige leden
indien er niet is gescand, gereden afstand, gemiddelde snelheid.

 

Het dragen van de clubkledij is verplicht (zie regel één clubkampioen). Dit doen we uit respect voor onze sponsors en de club.

Nieuwe leden voor wie nog geen kledij beschikbaar is tellen de gereden ritten gewoon mee. Zodra de kledij ter beschikking wordt gesteld moeten ook deze nieuwe leden in clubkledij rijden.

Aan nieuwe leden wordt een waarborg van € 40,- gevraagd voor de kledij. Deze waarborg wordt terug betaald, op het einde van het seizoen, van zodra het nieuwe lid 25 officiële ritten gereden heeft. De waarborg wordt niet terug betaald indien men geen 25 officiële ritten heeft gereden binnen de 4 jaar na aansluiting. 

GEDRAGSCODE BIJ DEELNAME AAN CLUBACTIVITEITEN PER FIETS:

 

- Het dragen van een valhelm is verplicht!!

 

- Lidgeld is te betalen ten laatste voor de eerste rit van het officiële seizoen. Door het betalen van het jaarlijks lidgeld verklaart het lid automatisch zijn akkoord met het reglement.

 

- Het bestuur van de Reetse Spurters is in geen enkel geval aansprakelijk voor ongevallen en schade.

 

- De Reetse Spurters hebben een BA verzekering afgesloten voor de groep.

 

- Bij een ongeval wordt eerst de eigen verzekering aangesproken. Een individuele verzekering is sterk aan te raden. Mogelijk via KBC verzekeringskantoor Paul De Weerdt bvba Reet of de VWB. www.vlaamsewielrijdersbond.be

 

- Deelname aan een clubactiviteit is uit veiligheidsoverwegingen enkel mogelijk met een - klassieke (koers)fiets. Triatlonstuur en soortgelijke uitrustingen zijn bijgevolg niet toegelaten.

Fiets, banden en reservemateriaal dienen optimaal in orde te zijn.

- Om de veiligheid van de groep maximaal te waarborgen, is iedere deelnemer verplicht zich strikt aan alle verkeersreglementen te houden.

Hij rijdt op eigen risico en brengt zijn medefietsers niet in gevaar door gevaarlijke manoeuvres.

Wij geven steeds herhaaldelijke signalen (vocaal en visueel) bij gevaarlijke situaties tot de volledige groep op de hoogte is vb putten in de weg, bloembakken, wegversmallingen, auto, tegenkomende fietsers, paaltjes, dieren, etc...Raadpleeg: www.wegcode.be

- We passen onze rijsnelheid aan wanneer de verkeerssituatie dit vraagt. Vb rijden op dijken bij druk verkeer, slechte staat van het wegdek, algemeen druk verkeer, doorrijden van dorpskom,…

- Alle deelnemers dienen steeds de aanwijzingen van de gids op te volgen.

 

De gids is de enige baas tijdens de rit. Hij/zij alleen bepaalt de te volgen route. De aanwijzingen (links, rechts) worden door een armsignaal van de koptrekkers bevestigd.

- In principe wordt er in meerdere groepen gereden. Bij de ritten met een beperkte opkomst of bij afwezigheid van een gids kan er beslist worden om in één groep te rijden aan een aangepast tempo.
- Bij de gezamenlijke start moet het tempo aangepast zijn aan groep 3 tot er gesplitst wordt. Het aanvangstempo zal bij elke rit worden bepaald afhankelijk van de weersomstandigheden.
- De Reetse Spurters hebben respect voor het milieu en natuur: Afval (hoe miniem ook) wegwerpen in de natuur is totaal uit den boze. Sanitaire stops vinden plaats op een publiekvrije zone. De ganse groep wacht naast de rijbaan tot het signaal wordt gegeven om terug te vertrekken. Het splitsen gebeurt bij voorkeur na de sanitaire stop.

- Bij pech onderweg nemen we steeds plaats naast de rijbaan en hinderen geen andere weggebruikers.
- Gastrenners mogen een aantal (5) proefritten meerijden. Daarna dient er een keuze worden gemaakt om al of niet lid van de club te worden. Gastrenners bij een dagtrip betalen 5 € voor de volgwagen.
- Het bestuur kan op elk ogenblik en met onmiddellijke ingang een lid schorsen wanneer hij/zij het reglement niet naleeft of hij/zij gehandeld heeft tegen de regels van de wet, goed fatsoen en ethisch verantwoorde sportbeoefening. Hij/zij heeft geen aanspraak op welke vergoeding dan ook.

 

BESTUURSWERKING:

 

-        Samenstelling van het bestuur:

o   voorzitter                                                          Geluykens Julien

o   secretaris                                                         Tuyteleers Ludo

o   schatbewaarder                                                Proost Richard

o   bestuurslid                                                        Elsen Walter
bestuurslid                                                        Van Der Auwera Erik
bestuurslid                                                        Mortelmans Fredje
bestuurslid                                                        Vermylen Dieter
bestuurslid                                                        Voet Wim

      bestuurslid                                                        Peeters Raf

bestuurslid                                                        Patteet Geert

 

-        Het bestuur kan bestaan uit 12 leden.

-        Elk jaar zijn er 2 bestuursleden aftredend.

-        Kandidaturen voor de beschikbare plaatsen als bestuurslid in 2015, moeten bij de voorzitter toekomen vóór 31 december 2014.

-        De huidige bestuursleden mogen zich opnieuw ter beschikking stellen.

-        Indien meerdere kandidaten zich melden, zal de verkiezing van het nieuwe bestuurslid plaatsvinden op de algemene ledenvergadering begin 2015.

 

Het bestuur.

 

 

 

16:47 Gepost door De Reetse Spurters. in F - Clubreglement | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-12-15

wielen kopen?

Robby verkoopt een stel wielen.

fred wil u graag zoekertje 266886875, mavic cosmos carbon aanraden.

Het 2dehands.be team

16:21 Gepost door De Reetse Spurters. in E - Clubactiviteiten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-12-15

Teerfeest 28november2015

Teerfeest 28november2015

Foto's.

Na de receptie wordt er een lekker stukje gegeten.

"Groentjes ook he madam!"

2015-11-28 Teerfeest RS (eten2).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gebeurt op ordentelijke wijze: tafel per tafel.

2015-11-28 Teerfeest RS (eten per rij).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het eten volgt dan de huldiging van de clubkampioenen: Vic en Rudy op een gedeelde eerste plaats.

Proficiat Mannen!

2015-11-28 Teerfeest RS (38).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is geen goede foto. Iets serieuzer Rudy! en Ludo weg van de trap aub.

 

2015-11-28 Teerfeest RS (Vic en Rudy).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel beter zie!

Eens de kampioenen gezeten, kan Fred de countdown starten voor de aanduiding van de sprintkoning.

2015-11-28 Teerfeest RS (Fred afroeping).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is, tot zijn eigen verbazing, Luc P. die hiermee de Armstrongachtige zegereeks

van Eddy C. beëindigt. Sterk nummer.

2015-11-28 Teerfeest RS (luc).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat iedereen graag in de prijzen valt, is er de jaarlijkse tombola.

Het bestuur zorgt voor een professionele omkadering. De lotjesdoos wordt regelmatig geschud.

2015-11-28 Teerfeest RS (bestuur).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nummer 1449" roept Wim hier door de micro.

2015-11-28 Teerfeest RS (27).jpg

 

 

EUH... even kijken...

 

Ik herhaal: "Nummer 1449"...

"Een mooie pinguïn te verdienen!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, ikke.

2015-11-28 Teerfeest RS (26).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de tombola werd er tussen pot en pint nog wat afgelachen.

2015-11-28 Teerfeest RS (46).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dames die toch nog graag met iets anders naar huis gingen, konden bij Sandra

terecht voor een juweeltje.

2015-11-28 Teerfeest RS (25).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuke avond.

Deze kabouter mijmert bij de beker alvast over het volgend seizoen.

2015-11-28 Teerfeest RS (kabouter beker).jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grtz

peter

 

 

 

 

 

 

23:02 Gepost door De Reetse Spurters. in E - Clubactiviteiten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-10-15

verslag Haacht - 4okt2015 - 1e en 2e groep

Vandaag voorlaatste rit die ons leidt naar Haacht.Vertrekken om 09:30 uur onder een stralende maar erg frisse ochtend (het is al bijna voormiddag).

Frans B en Ludo T rijden met een pols van 130 naar Waarloos en er blijkt weinig animo bij de 25 aanwezige spurters.
Voorbij Waarloos (t gaat daar wat bergaf hé) komt Fredje roet in het eten gooien door weg te rijden.
Er komt aanvankelijk weinig reactie maar toch wagen er enkele de sprong, sein aan Frans en Ludo om alsnog mee te gaan en de groep terug samen te brengen.
Voorbij Duffel is het voornamelijk Luc VH die aan kop te zien is met wisselende kompanen. Onze alerte gids (=ondergetekende) houdt ditmaal de teugels strak door af en toe max. 35 km/uur te roepen en, geloof me of niet, maar het tempo blijft OK voor groep 2. In Schriek houden we halt voor de gebruikelijke lozingen en Dieter wil met groep 1, bij gebrek aan een gids, nog wachten om te splitsen. Waarschijnlijk het RSIMT syndroom*  dat alweer de kop opsteekt. 
Vandaag zal er geen groep 1 zijn, dus ook geen punten voor de spurt. Met een strak tempo gaat het verder en in Duffel breien we er nog een folieke aan zodat de rit 74 km lang wordt. De afdaling van de Keizerenberg wordt teveel, ondanks de goede zorgen en bijstand van Koen P, en ik moet de rol lossen. In de P Van Taelenstraat zien we 4 RS langs de kant staan! Toch géén valpartij? Neen, Herbert zijn GPS houder is alweer afgebroken en hij raapt alle stukken bij elkaar. 
In Reet aankomen om 11:50 uur met 74 km en een gemiddelde van 32,2 km/uur is niet slecht voor een einde seizoen rit. Tot zondag.
De Ludo 
* verklaring zie eerder verslag van Luc P
----------------------------------------------

Sprint:

 

1.Werner Keppens

2. Luc Puimège

3.Dieter

4.Eric H.

5.Mathieu

 

----------------------------------------------

Hierna de getallen en ter info de 25 aanwezigen:

afstand 74 km, en een gemiddelde van 32,2 km/uur

Peter A

Tom B

Frans B

Jan B

Ivo

Erwin

Walter F

Erik H

Werner K (??)

Tom K

Fredje

Herbert

Koen P

Luc P

Rudy R (revelatie)

Walter Servaes

Paul S

Ludo T   GIDS

Rudi VB

Mathieu

Luc VH

Dieter

Dirk V2

Rudy Vinck

Freddy Delbaen

 

20:41 Gepost door De Reetse Spurters. in D - Ritverslagen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-09-15

verslag Veltem-Beisem - 27sep2015 - 2e groep

Hallo Spurters

De eerste 20 km dacht ik dat de 1e groep aan RSIMT leed (zie verslag Luc), aan kop waren ze althans niet te bespeuren.Knipogen Aangezien er dan in feite maar 70km moet gereden worden en quasi de voltallige 1e groep op tijd thuis moest zijn en voor de 2e groep koos (kortere weg), was het al snel duidelijk dat er lekker gevlamd zou worden (ik waande me even in Richmond). Om 11 uur waren we al in Heffen en om 11u35 aan de finish. Toch kon iedereen volgen, al waren er wat "hey"-s te horen van Heffen tot Boom.

Voor de Hollebeek trok Gert stevig door tegen 45km/u. Mogelijks daardoor zag ik voor de eerste keer geen gebruikelijk demarrage op deze Hollebeek. Geen idee wie de spurt won. Rudy R (3e groep), die blijkbaar helemaal op het laatste van het seizoen in vorm komt, kon knap volgen met de 1e groep zeg maar.

89km 34,4 km/u, 100 hoogtemeters

groeten,

peter saganTong uitsteken

22:47 Gepost door De Reetse Spurters. in D - Ritverslagen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

verslag Veltem-Beisem - 27sep2015 - 1e groep

beste,

blijkbaar is er een nieuwe ziekte opgedoken : reetsespurterseerstegroepeindeseizoensmoetitis, voor het gemak afgekort als RSIMT

ik ken de rit niet, maar wil gerust proberen met wat hulp van iemand met een gps.
idem voor de rit van volgende week.
 
hieronder ook nog het verslag van vandaag : rit Veltem-Beisem
 
prachtig nazomerweer, een beetje fris om te vertrekken maar voor de rest een staalblauwe hemel met veel zon.  Voor einde van het seizoen toch nog heel veel Reetse spurters aan de start.  Om 9 h wordt er vertrokken met groep I en II samen. De voorziene gids voor groep I heeft zijn kat (of was het een poes) gestuurd en dus moeten we op zoek naar een nieuwe gids.  Er blijken weinig kandidaten te zijn voor groep I wegens zoals hierboven reeds vermelde symptomen van RSIMT.  Toch zijn er na de plaspause 4 (!) dapperen die de uitdaging aangaan : Dieter, Mark, Walter en Luc.  Dieter zal de taak van gids op zich nemen, maar moet wel om 11h45 ten laatste thuis zijn.  Al vlug zetten we de (korte) trein op de rails en rijden we een constant tempo.  Voor Veltem-Beisem hebben we de eerste en enige helling van de dag.  Daarna gaat het terug richting Boom, met steeds een ambetante zij- of tegenwind.  Er zijn geen incidenten, dus er valt ook weinig over te vertellen of beter te schrijven. 
toch voor de statistieken :
aankomst : 1. Luc, 2. Dieter 3. Walter 4. Marc
afstand : 89 km
gemiddelde : 35 km/h
 
tot volgende week
groeten
Luc Puimège
 

22:24 Gepost door De Reetse Spurters. in D - Ritverslagen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-09-15

verslag Herenthout - 20sep2015 - 1e en 2e groep

Hebben meegereden met groep 1:

1.       Dieter (gids)

2.       Filip B. (ongeveer de eerste helft, dan doorgefietst naar zijn schoonouders in Lommel)

3.       Wim V.

4.       Fredje

5.       Jan B.

6.       Helmer

7.       Luc VH

8.       Luc P.

9.       Nico

10.   Walter F.

11.   Marc Steenbakkers

12.   Rudy

13. Piet

Sprint:

1.       Luc P.

2.       Helmer

3.       Dieter

4.       Nico

5.       Wim

Afstand: 91 km

Gemid.: 35,6 km/u

Groeten,

Dieter

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hierbij de 13 aanwezigen en getallen van rit Herenthout:

Rudi VB (GIDS)

Tom B

Tom K

Bart VD

Koen Wauters (inderdaad DE Koen als gastrenner)

Dirk V2

Ludo T

Herbert

Benny

Mathieu

Erik H

Rudy R

Ivo

Gereden: 89 km aan 33,5 km/uur

Groet,  Ludo

20:39 Gepost door De Reetse Spurters. in D - Ritverslagen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende